Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshemmets Dag

Skapad 2019-05-17 12:26 i Falkenbergs Montessoriskola Falkenberg
6st stationer där eleverna får gå runt, ca 10 min på varje. De över minnesträning, problemlösning, motorik och ledarskap.
Grundskola F – 6 Matematik Idrott och hälsa
Vi firar Fritidshemmets födelsedag. 6 olika stationer med Fotbollsbowling, Daidalos, Kasta boll, kändismemory, fylla hink med sand och gåtor. Eleverna övar ledarskap, samarbete, problemlösning och motorik mfl.

Innehåll

 

 Didaktisk fråga

Varför ska man samarbeta och vad är svårt med att leda en grupp?

 

Mål i styrdokumenten

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

 

Elevens intresse, initiativ och behov

Eleverna får leda och deltaga i olika aktiviteter som utmanar deras teknik och kunskap.

 

Förståelse

-Leda grupper inför andra elever.

-Vikten utav samarbete med andra elever.

-Testa på nya aktiviteter

 

Utvecklande förmågor

Sociala Förmågor

-kommunikation

-Ge och ta respons.

-Sammarbete

- Ledarskap

 

Problemlösning

-Lösa problem

 

Motorik

-kasta boll

-klättra

 

Utvärdering

 Stationerna var en bra blandning mellan praktiskt och teoretiskt, problemorienterat och motoriskt. 

Eleverna hjälpte varandra och kompletterade varandra vid de olika stationerna. 5 minuter per station

var för lite, men vi hade hela tiden kontakt med kollegan som ansvarade för "avblåsning", så det fungerade.

De äldre eleverna växte med sin roll som ledare och tog ansvar. De förklarade väl och blev tydliga förebilder.

 

Utvärderingssätt

 Vi samlar eleverna och frågar dem vad de tycker. Vilken station var roligast, varför? Vad lärde ni er?

Ansvariga elever får utvärdera separat till pedagog. Hur de tycket det gått, vad gick bra, något de kan tänka på till en annan gång?

Aktiviteter

Fotbollsbowling

Daidalos

Kasta prick på innebandy målvakt

Kändismemory

Fylla hink med sand (punkt a-punkt b)

Gåtor

 

 Lärmiljö

Skolgården

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Sh  1-3
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: