Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser

Skapad 2019-05-17 13:58 i Bagarmossens skola Stockholm Grundskolor
Grupparbete om ordklasser
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
En del av svenskämnet handlar om att man ska lära sig om språkets struktur, d.v.s. stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar. Här kommer ni att få grotta ner er i en användbar del, ordklasser. Ni kommer i grupper att få lära er om varsin ordklass och sedan ska ni presentera denna ordklass för resten av klassen.

Innehåll

Varje grupp ska:

1.   llära er ingående och detaljerat om er ordklass

2.     presentera er ordklass

3.     förklara vilka ord/grupper av ord som finns med i ordklassen och varför de tillhör just den ordklassen

4.     komponera en illustrerande bild som hjälper åhörarna att förstå/komma ihåg ordklassen eller skapa en film som illustrerar ordklassen

5.     förbereda en fråga som testar åhörarnas kunskap

 

Alla åhörare ska:

1.      göra anteckningar om varje ordklass

2.      fråga om det finns något som man inte förstår

3.      kunna svara på kunskapsfrågan efter varje redovisning

 

Tips!

Använd er av läroböcker.

Titta på Grammatikbolaget på urskola.se

 

Tänk på: 

·        Publikkontakt

·         Hur du använder digitala verktyg

·         Flyt i talet: tempo, inte läsa innantill (använd stödord)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Ordklasser

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntligt framförande
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: