Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation

Skapad 2019-05-17 16:49 i Alviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Inspirera, locka och övertyga - muntlig presentation

Innehåll

 

Inspirera, locka och övertyga – muntlig presentation

 

Du ska nu göra en presentation som ska locka de som lyssnar att vilja lyssna till, se på, eller delta i det som just du presenterar.

 

Välj ett av alternativen: *Årets bloggare

 

                               *Ny ungdomsserie

 

                               *Konserten med min favoritartist

 

                                      *En demonstration i stan

 

                                      *Eget förslag

 

 

 

 

  1. Använd Argumentbyrån eller annan valfri tankekarta.

  2.  Följ strukturen för argumenterande text. Se s.72 - 74 i Klara svenskan.

  3. Fyll i tankekartan. Använd viktiga stödord.

  4. Berätta om din presentation och visa din tankekarta för en klasskompis eller vuxen. Be att få respons.

  5. Skriv ner några viktiga punkter/stödord på ett eller flera talkort, som du kan använda när du presenterar. Presentationen ska ta ca 2- 3 minuter.

  6. Träna på att presentera utifrån din tankekarta eller talkort. Tänk på att titta upp, tala tydligt och visa engagemang!

  7. Presentera inför en mindre eller större grupp.

 

 

 

Lycka till!

 

 

 

 

 

Matris för muntlig framställning åk 6

 

                             E                                 C                       A

 

 

 

 Innehåll

Eleven

klarar i viss utsträck­ning att hålla sig till ämnet

redogör med i huvudsak fungerande innehåll

 

Eleven

klarar relativt väl att hålla sig till ämnet

redogör med relativt väl fungerande innehåll

 

Eleven

klara väl att hålla sig till ämnet

redogör med väl fung­erande innehåll

 

Struktur

 

redogör enkelt med i huvudsak fungerande inledning, huvuddel och/eller avslutning

 

 

redogör utvecklat med relativt väl fungerande inledning, huvuddel och/eller avslutning

 

 

redogör välutvecklat med väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning

 

Språk

 

använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare

använder i huvudsak ett fungerande ord- och begreppsförråd

 

 

använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare

använder ett ända­målsenligt ord- och begreppsförråd

 

 

använder språket med god anpassning till syfte och mottagare

använder ett ändamåls­enligt och effektivt ord- och begreppsförråd (

 

Kommunikations-strategier

 

använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd

 

 

använder relativt väl fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd

 

 

använder väl fungeran­de kommunikations­strategier för att göra sig förstådd (sva)

 

Kommunikation

 

klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang

 

 

klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang

 

 

klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: