Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2019-05-17 19:13 i Garnvindeskolan Ale
Vi kommer lära oss om teknik och naturkunskap genom att bl.a. undersöka, analysera, konstruera och göra enkla skisser på olika tekniska lösningar.
Grundskola 3 Svenska Teknik NO (år 1-3)
Vi kommer bla att undersöka, analysera, konstruera. Tillsammans kommer vi att undersöka naturvetenskapliga fenomen så som tyngdkraft och friktion.

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer bl.a att:

 • göra en ritning/ skiss.
 • Konstruera en bil.
 • undersöka friktion och tyngdkraft.
 • besöka en lekplats där eleverna får utveckla sin förmåga att ställa en hypotes, se resultat och dra slutsatser.
 • Se filmer
 • berätta och förklara om tyngdkraft, friktion och jämvikt som upptäckt vid lekplatsen.
 • göra enkla undersökningar som utgår från lekplatsen.
 • skriva och rita bilder till din undersökning
 • berätta för klassen vad du upptäckt i din undersökning.
 • viktiga ord - (tyngdkraft, friktion, jämvikt. balans, tyngdpunkt.)
 • l

 

Bedömning sker på:

Aktivt deltagande i undervisningen, diskussioner, text och dokumentation.


 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: