Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Go the distance!

Skapad 2019-05-19 14:35 i Förslöv skola F-9 Båstad
Grundskola 8 Engelska
We are going to explore English speaking countries to learn more about the differences between Sweden and other English speaking countries. Decide upon questions about a country where English is spoken. What do you want to know?

Innehåll

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

 • Du visar att du förstår olika texter (faktafilmer, nyhetsinslag och berättande texter) som vi lyssnar på genom att kommentera både helhet och detaljer i diskussioner, i korta skrivuppgifter och sammanfattningar
 • Du visar i skrivuppgifter att du kan formulera dig i  skrift när du varierar ditt språk och skriver begripligt utan att använda svenska ord.
 • Du visar i korta muntliga framställningar samt i en avslutande muntlig redogörelse om Australien att du kan formulera dig muntligt på engelska med anpassning till syfte och mottagare.
 • Du visar att du kan bearbeta ditt språk i både skriftliga och muntliga framställningar.
 • Du visar att du kan redogöra för olika slags fakta om Australien (geografi, historia och levnadssätt) och att du kan jämföra någon eller några företeelser i Australien med egna erfarenheter i Sverige.

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • tränar ord och begrepp för att förstå olika texter
 • lyssnar på faktafilmer, nyhetsinslag, musik och berättelser från olika engelsktalande länder
 • skriver kortare texter
 • diskuterar det vi lyssnar på och tränar att samtala och diskutera
 • tränar muntlig framställning i små grupper eller par
 • lär oss om geografi, historia och levnadssätt
 • tränar på att jämföra ett valfritt land med egna erfarenheter

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att läsa och förstå olika slags talad engelska (matris hörförståelse)
 • Din förmåga att kommunicera i tal och skrift (matris muntlig framställning- skriva bedöms i kommentarer i google drive samt på unikum)
 • Din förmåga att redogöra för företeelser i ett engelsktalande land samt förmågan att jämföra med egna erfarenheter

Uppgifter

 • Skrivstöd

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En

Formulera sig och kommunicera i skrift
Språkets omfång och bredd, precision och grad av textbindning.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har skriftligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar. Du använder i viss mån bindeord och sambandsord för att binda samman din text och få en röd tråd.
Dina texter har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du delar in din text i stycken och använder bindeord och sambandsord i högre grad för att binda samman din text och få en röd tråd.
Din skriftliga engelska innehåller få fel. Du kan använda dig av flera olika sätt att bygga meningar för att ex förklara en idé eller ett problem. Du strukturerar din text och har ett klart sammanhang och en röd tråd. Du fångar upp och knyter ihop detaljer och helhet.
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används
Flöde i interaktion och produktion.
Du har kunskap om några traditioner eller livsvillkor i något engelsktalande land och kan jämföra detta med något du själv sett, hört eller upplevt.
Du kan utifrån dina kunskaper visa fler aspekter av traditionerna och livsvillkoren, se dem från fler vinklar ex. individ /samhällsnivå. Du kan också jämföra på olika sätt.
Du kan se traditionerna och livsvillkoren i ett eller flera sammanhang ex. av vilken orsak det är så och om det finns andra faktorer som påverkar.
Välja och använda material
Språkliga strategier
Du kan hitta relevant information. Du kan göra viss sållning men får inte alltid med det viktigaste och du kan till viss del använda din information i samtal med andra och i skriftlig produktion.
Du kan hitta relevant information. Du får ofta med det viktiga och du kan använda din information i samtal med andra och i skriftlig produktion på ett fungerande sätt.
Du kan hitta relevant information. Du har lätt för att urskilja det viktiga på ett snabbt och självständigt sätt. Du kan med hjälp av informationen föra ett samtal framåt samt resonera/sammanställa skriftligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: