👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MODERSMÅL I FÖRSKOLEKLASS

Skapad 2019-05-19 20:57 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Denna PP gäller för ämnet modersmål - Mro Trelleborgs kommun med utgångspunkt från Lgr 11.
Grundskola F Modersmål
För att utveckla modersmål går vi genom olika aktivitet i förskoleklass: - musik och sång; lek och spel; rörelse; bild och målning; matematik; rim och ramsor; att skriva namn; om naturen(växter, fåglar i olika årstider).

Innehåll

Syfte

De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkterna i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna:
läsa och skriva ditt namn
berätta om vardagliga händelser med flera detaljer
återberätta en text eller handling på ett fungerande sätt
nämna veckodagar och årstider
känna till månaderna
nämna några djur, klädesplagg, mat, färger, kroppsdelar
rams räkna till 20
berätta om vissa traditioner från ditt hemland
vissa rim från ditt hemland
rimma själv

   

Arbetsformer och materiel

gruppövningar,
högt läsning av läraren,
skrivning av eget namn och korta ord,
muntliga berättelser,
spel och lek,
sång och musik, målning och pyssel

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
läsa och skriva ditt namn
återberätta en händelse eller en text
rimma själv och att komma ihåg rim från ditt hemland
ramsräkning till 20
nämna några djur, färger, kroppsdelar, klädesplagg
nämna årstider, veckodagar
känna igen namn på månader
berätta om traditioner från ditt hemland

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml

Matriser

Ml
LPP i modersmål för FSKL

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du känner igen alfabetet i modersmål.
Du bekantar dig med bokstäverna och dess uttal.
Du vet att en skriven bokstav har ett ljud (LUS 3).
Du känner igen ditt namn (LUS 1).
Du känner till läsriktningen (LUS 2).
Du gör enkla jämförelser (ljud, bokstäver mellan modersmål och svenska t.ex. i ditt namn och korta ord).

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du skriver ditt förnamn.
Du känner till skrivteckens form och riktning.
Du skriver ditt efternamn.
Du skriver av vissa korta ord och gör enkla jämförelser och beskrivningar (ordens längd, antal stavelser i ordet).

Språkproduktion och språkförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du förstår en enkel instruktion av 2-3 led.
Du återberättar enkelt vardagliga händelser.
Du återberättar vardagliga händelser på ett mer utvecklat sätt.
Du berättar enkelt var du bor och hur du bor.
Du deltar i samtal och dialog på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du förstår och uttrycker dåtid, nutid och framtid.
Du berättar enkelt om din familj och du nämner familjemedlemmar.
Du samtalar om vissa vardagliga ting på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder pluralformen av vissa substantiv.
Du lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för dig eller pratar med dig.
Du förstår vad en åldersanpassad text eller handling handlar om (t.ex. svarar på frågor).
Du återberättar en text på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du återberättar en text på ett relativt fungerande sätt och du anger någon detalj.
Du återberättar en text eller en handling respektive tolkar en bild på ett väl fungerande sätt och anger flera detaljer.

Språkbruk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du namnger vissa färger, kroppsdelar, mat, djur, klädesplagg.
Du anger och förstår vissa ord på form, storlek och antal.
Du förstår vissa ord om rumsuppfattning och prepositioner.
Du tackar och hälsar artigt.
Du använder begrepp av veckodagar och årstider.
Du namnger veckodagar och årstider i ordning. Du känner igen namn på månader.
Du känner igen och delvis kommer ihåg vissa rim och ramsor.
Du leker med språket i rim och ramsor (t.ex.: hus-mus).
Du rimmar på egen hand.
Du räknar till 20.

Kultur och samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du känner igen vissa lekar, sånger och sagor från områden där modersmålet talas.
Du känner till vissa lekar, sånger och sagor från områden där modersmålet talas.
Du kan vissa korta verser, rim och ramsor från områden där modersmålet talas.
Du känner igen vissa traditioner och högtider från områden där modersmålet talas.
Du känner till vissa traditioner och högtider från områden där modersmålet talas.
Du kan och berättar om vissa traditioner och högtider från området där modersmålet talas.