Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2:an Stubben, matematik 20 maj. Volym. Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Skapad 2019-05-20 10:16 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

 • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
 • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
 • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
 • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
 • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
 • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
 • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
 • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:      Carina och Stina

Vecka:      20

Mål- och kunskapsområde:      

Nyfikenhetsfråga:      Matematik och volym

 

Barnets gör: De är i skogen, vi plockar kottar (tall och gran).

     Barnen sorterar i två olika bunkar (som är lika stor).  Barnen säger stor kotte och liten kotte och lägger i bunkarna. 

Barn - Stor kotte och en liten kotte.

Vuxen: "Vilken bunke tror ni det är flest i?" 

"4 barn säger stora kottar"

"3 barn säger SMÅ"

"Vi tömmer ut och kollar tillsammans. Det var flest i stora kottarna"

 

Pedagogerna tänker: Barnen var mer intresserad än första gången (förra veckan). De fick träna på att se skillnaden mellan stora och små kottar. Att barnen skulle få se/upptäcka volym utifrån stora/små kottar. Varje barn fick svara  vilken bunke det var mest kottar i. 

   Barnen var mer delaktiga och delaktiga och ville vara med och samla kottar, stor, liten,se skillnanden. 

Analys/sammanställning lärande:

    Att de fick möjligheten att se och reflektera vilken bunke det var mest i. Möjligheten att lära sig begrepp som stora och små kottar. 

Hur går vi vidare? Nästa steg?

     Vi fortsätter med men annat material nästa gång. 

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: