Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redovisning 2, Skatter, finansiering, nyckeltal

Skapad 2019-05-20 10:19 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Företagsekonomi
Kap 7-11. Skatteplanering med huvudregel, kompletteringsregel. Nyckeltal, intern och extern redovisning, finansieringsanalys.kassaflöde.

Innehåll

Centralt innehåll

  • Värdering av tillgångar och skulder.
  • Olika typer av periodiseringar samt resultatregleringar med hjälp av bokslutsdispositioner.
  • Bokslut, beskattning och revision i olika företagsformer samt räkenskapsanalys.
  • Årsredovisningens innehåll och funktion.
  • Identifiering och analys av redovisningsproblem. Metoder för att strukturera och lösa redovisningsproblem.

Uppgifter

  • Redovisning, skatter, nyckeltal, intern och extern redovisning, finansiering

Matriser

För
Redovisning 2, Skatter, finansiering, nyckeltal

E
D
C
B
A
1. Förmågor och kunskaper
• Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa.
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom redovisning, revision och beskattning. Eleven använder med viss säkerhet enkla redovisningstekniska metoder. Dessutom genomför eleven enkla räkenskapsanalyser samt diskuterar översiktligt resultaten. Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till redovisning, revision och beskattning.
Till fullo E och till övervägande del C men ej till fullo
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom redovisning, revision och beskattning. Eleven använder med viss säkerhet redovisningstekniska metoder. Dessutom genomför eleven räkenskapsanalyser samt diskuterar utförligt resultaten. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till redovisning, revision och beskattning.
Till fullo C och till övervägande del A men ej till fullo
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom redovisning, revision och beskattning. Eleven väljer och använder med säkerhet redovisningstekniska metoder. Dessutom genomför eleven komplexa räkenskapsanalyser samt diskuterar utförligt och nyanserat resultaten. Med hjälp av komplexa teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till redovisning, revision och beskattning. Eleven värderar med nyanserade omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
2. Förmågor och kunskaper
• Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som påverkar företagens verksamhet.
Eleven beskriver översiktligt redovisningens och revisionens funktion i företaget med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan företagens redovisning och deras samhällsansvar. Dessutom redogör eleven översiktligt för lagar, normer och praxis som påverkar utformningen av företagens redovisning.
Till fullo E och till övervägande del C men ej till fullo
Eleven beskriver utförligt redovisningens och revisionens funktion i företaget med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens redovisning och deras samhällsansvar. Dessutom redogör eleven utförligt för lagar, normer och praxis som påverkar utformningen av företagens redovisning.
Till fullo C och till övervägande del A men ej till fullo
Eleven beskriver utförligt och nyanserat redovisningens och revisionens funktion i företaget med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens redovisning och deras samhällsansvar. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för lagar, normer och praxis som påverkar utformningen av företagens redovisning.
3 Förmågor och kunskaper
• Förmåga att använda relevant teknik som ett redskap för kommunikation, beräkning, informationssökning, presentation och dokumentation i företagsekonomiska sammanhang.
Eleven sammanställer informationen, för enkla resonemang och drar enkla slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning samt ger enkla argument för sina ståndpunkter. Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Till fullo E och till övervägande del C men ej till fullo
Eleven sammanställer informationen, för välgrundade resonemang och drar välgrundade slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning samt ger välgrundade argument för sina ståndpunkter. Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Till fullo C och till övervägande del A men ej till fullo
Eleven sammanställer informationen på ett strukturerat sätt, för välgrundade och nyanserade resonemang och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning, diskuterar dem ur olika perspektiv samt ger välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter. Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: