Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad behöver man kunna för att leken ska fungera?

Skapad 2019-05-20 10:22 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola F – 1
Syftet med denna pedagogiska planering är att eleverna ska få träna på olika förmågor som bidrar till fungerande lekar i en gemenskapsbildande lärmiljö.

Innehåll

Eleverna kommer under 4 veckors tid få träna på 4 olika förmågor som möjliggör för eleverna att kunna starta upp och hålla samman lekar i olika gruppkonstellationer där alla som deltar i leken känner sig välkomna i leken och bidragande till lekens fortgång och utgång.

 

Eleverna kommer att lära sig detta genom att träna på dessa fyra förmågor..

1. Förmågan att bemöta andra på ett trevligt sätt

2. Förmågan att kunna diskutera och fatta gemensamma beslut för gruppen bästa.

3. Förmågan att kunna följa instruktioner och regler.

4. Förmågan att bjuda in andra i leken. 

 

Eleverna kommer att träna dessa fyra förmågor genom att delta i diskussioner, få reflektera över sin egen roll i leken och delta i olika lekar där dessa förmågor tränas aktivt före, under och efter leken.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: