Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plannering 18-19 Åk 6

Skapad 2019-05-20 10:25 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 4 – 6 Modersmål

Innehåll

Mångkulturella Enheten (MKE)                                                  Modersmål FRANSKA                                             Lärare: Fatouma Nouh

                                                         Planering 18–19

Vi kommer att arbeta med:

·         Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

·         Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

·         Muntliga presentationer för olika mottagare.

·         Berättande texter typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp. Berättande texter som belyser människor villkor, identitets- och livsfrågor.

·         Strategier för att skriva berättande texter.

Vi kommer att öva:

·         Läsförståelse/Berättande texter om bildbok eller Sekvensbilder

·         Diktamen texter / sammanfattning boken

·         Grammatik och språklig variation i de skriftliga arbetena

Nous travaillons sur:

·         La structure de base de la langue maternelle par rapport au langue suédois.

·         Stratégies de lecture pour comprendre et interpréter le texte ainsi pour adapter la forme et le contenu du texte.

·         La strukture de faire une presentation oral.

·         Définition et caractéristique du texte narratif.

·         Stratégie pour raconter une histoire

 

Nous étudierons:

·         Comprehension des textes/raconter une histoire d'après des images

·         Dictée prépare sur des textes/Resume du livre (hercule)

·         Des exercises de grammaires et conjugaisons

Arbetsformer som kan förekomma i skolan och hemma

I Klassrummet                                                                                                Hemma

Genomgångar / Presentationer

Arbete i grupp och individuellt

Högläsning / Samtal

Skrivande

Göra muntliga ock skriftliga läxor

Läsa boken ”Hercule”

Förbereda diktamen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 6
 • Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
  Ml  E 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
  Ml  C 6
 • Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  C 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
  Ml  C 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
  Ml  C 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
  Ml  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 6
 • Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  A 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
  Ml  A 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
  Ml  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: