Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationalsång

Skapad 2019-05-20 12:40 i Lövestad skola Sjöbo
Grundskola 4 – 6 Musik
Varför finns nationalsånger? Varför kopplas nationalsången ibland till främlingsfientlighet? .

Innehåll

 

Kunskapsinnehåll:

- Varför har länder nationalsånger? I vilket historiskt sammanhand kom sångerna till? I vilka sammanhang och för vilka syften används dom?

- Sjung den svenska nationalsången. Lyssna på olika versioner av den. Läs och förstå texten.

- Norges, Finlands och Sapmis nationalsånger - frihetssånger (till skillnada från den svenska)  Lyssna på dem.

 

Tidsåtgång: en lektion

 

 

Inledning:

Om det är skarpt läge, om det finns problem med rasism och främlingsfientlighet på skolan eller i klassen - gör en skarp inledning med att först gå igenom: Nazism, nynazism, hakkort, svastika, hets mot folkgrupp. (skillnaden Hets mot folkgrupp och "vanlig kränkning")

( 2:a vkr: 6 milj människor utrotades pga - religion, sexuell läggning, funktionshinder )

 Om det inte finns problem med rasism och främlingsfientlighet - gör en mjukare inledning!

 

Nationalsång:

Gå igenom kort om 1800-talet, nationalismen , "Vårt land är bäst" . 

 

https://varldenshistoria.se/kultur/12-nationalsanger-med-historia 

Sveriges nationalsång:

1. Jussi Björling

Högtidligt, kunglig glans, klassisk musik, gammaldags.

 

1990-talet: Nynazister, vit makt, BSS

2. Ultima Thule     https://www.youtube.com/watch?v=yxnDpxitARM

 

2010-talet: Nytt försök. Svenska värderingar.

3. Zlatan + volvo    https://www.youtube.com/watch?v=cbvdzQ7uVPc

 

Sverige har inte varit ockuperat - därför inget behov av frihetssång.

Frihetssånger (till skillnad från Sveriges):

Norges nationalsång

Finlands nationalsång

Sapmis nationalsång  https://www.youtube.com/watch?v=tRJYxlLYjh8

 

Kan vi sjunga Du gamla du fria på skolavslutningen?

- Ja, om ni tycker det är en bra sång, som ni gillar. Om ni sjunger den bra. Om ni förstår vad orden betyder. Om ni känner till sångens historiska bakgrund. Om ni gör övervägandet att ert val av sång inte kan uppfattas som ett ställningstagande mot läroplanens grundläggande värderingar: 

"Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla."

kap 1 Läroplanen

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: