Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redskap till din skolgård

Skapad 2019-05-20 14:08 i Stadsskogenskolan Alingsås
Arbeta med teknikhistoria, uppfinningar och 3D-ritning.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Det är dags för årets teknikutmaning! Skapa ett redskap till din skolgård med hjälp av minst en av de enkla maskinerna!

Innehåll

Vi kommer att delta i den stora teknikutmaningen i Alingsås 2019. I år går uppgiften ut på följande:

 • Ni ska arbeta i grupper där ni tillsammans ska konstruera en modell av ett lekredskap till skolgården. Minst en av de enkla maskinerna ska finnas med i konstruktionen.  
 • Ni ska göra en skiss (och eventuellt även en ritning) av er modell i tre olika vyer.
 • Ni ska fundera över vilket material som skulle passa bäst till er modell om den byggdes i verklig storlek (för stabilitet och hållfasthet).
 • Ni ska fundera över hur ni bygger er modell så hållfast och stabil som möjligt.
 • Ni kommer att skriva en teknisk rapport där man kan följa ert arbete. 
 • Ni kommer att få skapa en lockande affisch till er produkt.
 • Vi kommer att ställa ut produkterna på Alingsås museum vecka 19-20. 

 

Vi kommer gemensamt att arbeta med:

 • hur man bygger stabilt och hållbart
 • olika material, deras egenskaper
 • hur man gör en skiss och en ritning i tre vyer
 • hur man skriver en teknisk rapport
 • att pröva och ompröva sina idéer
 • att skapa en lockande affisch till en produkt
 • hur man arbetar tillsammans i en grupp.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • visa hur er modell är uppbyggd med fokus på hållfasthet och stabilitet
 • motivera val av materiel till er modell om den skulle byggas i verklig storlek
 • göra en enkel skiss (och ritning)
 • genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsuppgifter
 • pröva olika idéer och skapa en fysisk modell
 • formulera och välja handlingar som leder arbetet framåt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: