Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utrymningsövning på Knyttebo

Skapad 2019-05-20 14:16 i Knyttebo Dibber Sverige AB
För- och efterarbete till brandövningen i april.
Förskola
Vi förbereda barnen och ger dem kunskap om vad vi ska göra om förskolan börjar att brinna eller behöver utrymmas av andra orsaker. Vi vill ge barnen en trygghet i den situation som det skulle innebära om vi skulle behöva utrymma förskolan vid brand eller annan situation.

Innehåll

Bakgrund
De pedagoger som arbetar på Knyttebo ska förbereda barnen och ge dem kunskap om hur de ska agera vid brand eller annan situation vilket kan innebära utrymning av förskolan. Vi vill ge barnen trygghet i den situation som kan uppkomma. Barnen ska veta hur det ska göra och var de ska ta vägen vid en utrymning av förskolan.
 
Syfte
Vi vill ge barnen en trygghet i att de vet hur de ska agera vid brand /vid annat utrymnings tillfälle på förskolan
 
Metod
Vi kommer att prata med barnen om olika situationer som kan uppstå vilket kan innebära att förskolan ska utrymmas.
Vi använder oss av matrealet Flammy och Ellie och Jonas lär sig om eld.

 

Mål

Barnen ska få kunskap hur de ska agera om förskolan skulle behövas utrymmas vid brand eller annan utrymmnings situation. 

 

 

Handlingsplan vid brand – Knyttebo

 

 Tidig tur – stora sidan

 

·      Ser till att alla barn kommer ut så fort som möjligt till grinden vid parkeringen för att gå till samlingsplatsen vid det höga nätet.

 

 

 

 

Sen tur – stora sidan

·      Tittar igenom alla lokaler på stora sidan så att inga barn eller vuxna är kvar i lokalerna

·      Stäng fönster och dörrar

·      Hjälpa till så att alla barn kommer ut till samlingsplatsen

·      Tar med krispärmen, telefonen och I-pad

·      Ring 112

·      Meddela förskolechefen

·      Räkna in alla barn och vuxna på samlingsplatsen

 

 

 

 

Handlingsplan vid brand – Knyttebo

 

Tidig tur – röda sidan

 

·      Ser till att alla barn kommer ut så fort som möjligt till grinden vid parkeringen och går till samlingsplatsen vid höga nätet.

 

 

 

Sen tur – röda sidan

 

·      Tittar igenom alla lokaler på röda sidan så att inga barn eller vuxna är kvar i lokalerna

·      Stäng fönster och dörrar

·      Hjälp till så att alla barn kommer ut till samlingsplatsen

·      Räkna in alla barn och vuxna på samlingsplatsen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: