Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik åk 7 vt 19

Skapad 2019-05-20 14:38 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Området behandlar mönster och algebra. Det handlar om att ha kunskaper kring att skriva, förkorta / förlänga och beräkna uttryck.
Grundskola 7 – 9 Matematik
I det här avsnittet kommer vi arbeta med statistik. Vi kommer titta närmare på hur vi beräknar olika typer av lägesmått och hur vi kan skapa olika typer av diagram. Området avslutas med att du arbetar med att göra en egen undersökning där du presenterar dina resultat med hjälp av olika typer av diagram

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Under veckorna som vi arbetat med statistik kommer vi fört att arbeta med teoretiska grunderna med hjälp av boken. Därefter kommer du göra en egen undersökning där du använder dina kunskaper för att skapa diagram och dra slutsatser.

Matriser

Ma
Statistik åk 7

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
4. Beskriva med matematiska uttrycksformer
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
5. Uttrycksformer & begreppens relatio
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
6. Välja och använda matematiska metoder
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom statistik med tillfredställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom statistik med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom statistik med mycket gott resultat.
Föra och följa matematiska resonemang
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
8. Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: