Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och statistik

Skapad 2019-05-20 18:29 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola 8 Matematik
Likformig sannolikhetsfördelning, olikformig sannolikhetsfördelning, utfall, beroende och oberoende händelse; Medelvärde, median, typvärde ..

Innehåll

Y Kap 5 – Sannolikhet och statistik

 

Centralt innehåll

·       Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.

·       Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.

·       Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat
av egna och andras undersökningar, såväl med som utan hjälp av digitala verktyg.
Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska underökningar.

·       Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och annat statistiskt material.

 

V.

Dag

Lektion

20

 

Hur stor är sannolikheten

 

 

Oberoende och beroende händelser

 

 

 

21

 

Tabeller och diagram

 

 

 

 

 

Blandade uppgifter

22

 

Portfolio uppgift ”Egen statistisk undersökning”

 

 

 

 

 

 

23

 

Tisdag: inlämning av uppgiften

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • statistik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: