Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige åk 4-5, Rabbalshede skola, vt 2019

Skapad 2019-05-20 19:38 i Rabbalshede skola Tanum
Grundskola 4 – 5 Geografi Samhällskunskap
Vanliga geografi-ord: landskap, naturtyp, naturresurser, befolkning, glesbygd, tätort, temperatur, nederbörd

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

När vi arbetat med detta område ska du :

 • kunna placera ut namn på större städer,vattendrag,höjder och landskap.                                                             
 • känna till skillnader/likheter i  levnadsvillkor för olika delar av landet och vad dessa kan bero på.
 • känna till och beskriva olika naturtyper som finns i Sverige.
 • kunna berätta något om samerna.
 • kunna avläsa kartor och tabeller för att hitta information.
 • kunna söka information från olika källor ( böcker, media mm) samt tolka och sammanställa dessa.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få vara med om

 • genomgångar där fakta samt olika begrepp förklaras och diskuteras.
 • arbete med att söka information från olika källor samt kritiskt granska dessa.
 • gemensamma övningar i hur man tolkar och sammanställer information.
 • filmer.
 • övningar i kartkunskap ( både ute och inne).

 

Arbetet kommer att pågå under vårterminen 2019.

 

Bedömning – Vad som skall bedömas.

Se i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6

Matriser

Sh Ge
Sverige åk 4-5, vt -19

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Kartbild
Placera ut namn på större städer, vattendrag,höjder och landskap.
 • Ge  4-6
Levnadsvillkor
Känna till skillnader/likheter i levnadsvillkor för olika delar av landet och vad dessa kan bero på.
 • Ge  4-6
Naturtyper
Känna till och beskriva olika naturtyper som finns i Sverige.
 • Ge  4-6
Minoritetsfolk
Kunna berätta något om samerna.
 • Sh  4-6
Information
Kunna avläsa kartor och tabeller för att hitta information.
 • Ge  4-6
Information
Kunna söka information från olika källor (böcker, media mm) samt tolka och sammanställa dessa.
 • Gr lgr11
Ansvar
Ta ansvar för skolarbetet.
 • Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: