Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och kyla

Skapad 2019-05-20 20:01 i Hällaryds skola Karlshamn
Förstå hur värme sprider sig och förhållandet mellan varm och kallt luft.
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi

I avsnittet ska vi undersöka vattnets och luftens egenskaper genom olika laborationer. Vi ska även skapa en förståelse för partiklars olika rörelser i fast form, flytande form och gasform.

Innehåll

Kursplanens syfte

Konkretisering av syfte

Under det här arbetsområdet får du lära dig:

 • Att värme sprider sig genom ledning, strömning och strålning. Du ska även kunna ge något konkret exempel på hur detta går till.
 • Att alla ämnen består av partiklar (atomer och molekyler).
 • Att partiklarna kan finnas i fast form, flytande form och gasform och hur partiklarna beter sig i de olika formerna.
 • Orden vi använder när ämnena övergår från en form till en annan (smältning, avdunsta, förånga, kondensera, stelna, frysa).
 • Vattnets fryspunkt och kokpunkt.
 • Lite om Anders Celsius påverkan på hur vi mäter temperatur i Sverige.
 • Att föremål som är varmare än sin omgivning delar med sig av värmen tills föremålet och omgivningen har samma temperatur eller tvärt om.
 • Att varm luft stiger i kall luft.
 • Hur isolering fungerar, både för att stänga ute kyla, men även för att hålla kvar värme i t.ex en termos.

 

Begrepp att kunna:

 • Strömning, strålning och ledning
 • Partikelmodellen, atom, molekyl
 • Smälta, avdunsta, förånga, kondensera, stelna, frysa
 • Fast form, flytande form, gasform
 • Temperatur
 • Isolering

Arbetssätt / Undervisning

 • Ni ska få genomföra egna laborationer och skriva laborationrapporter. Ni ska även få titta på någon laboration som vi gör gemensamt.
 • Vi ska jobba tillsammans med texterna i boken. Ni ska även få enskilda uppgifter till texterna att jobba med.
 • Vi ska titta på någon film.
 • Vi ska även i grupp diskutera olika problemställningar och försöka komma fram till slutsatser genom de kunskaper ni tillgodosett er.

Bedömning / Dokumentation

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar och vid muntliga läxförhör.
 • Vid laborationer genom att våga sätta upp en hypotes och sedan genomföra laborationen och komma fram till en slutsats.
 • Vid skriftliga uppgifter och test.
 • Genom att skriva tydliga laborationsrapporter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: