Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO - Energi åk 5 vt 2019

Skapad 2019-05-21 08:21 i Kollaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
NO åk 5 avsnittet energi
Grundskola 5 Fysik
Kommer all energi från solen?

Kan energi ta slut? Varför krävs det mycket energi för att få en hamburgare på tallriken? Vad innebär energiprincipen? Dessa och många andra frågor kommer vi att behandla i detta avsnitt.

Innehåll

Vi kommer att jobba med läroboken "Koll på NO", där vi kommer att arbeta med arbetsområdet Energi.

När du arbetat med kapitlet Energi ska du kunna:

 • Ge exempel på olika energikällor och kunna dela upp dem i förnybara och icke förnybara källor.
 • Känna till olika energiformer så som rörelse-, läges- elektrisk- och kemiskt lagrad energi.
 • Förklara, rita och visa samt koppla en sluten krets och sedan lägga till en strömbrytare och visa en bruten krets.
 • Förstå energiprincipen och ge exempel på energiomvandlingar.
 • Fundera över skillnaden före och efter det att vi börjat använda elektricitet.
 • Fundera över den energi som krävs för att vi ska få mat på vår tallrik.
 • Ha viss förståelse för växthuseffekten och det som händer med klimatet när vi använder fossila bränslen.

Arbetssätt

 Under arbetets gång kommer vi att arbeta med:

 • Läroboken "Koll på No" avsnittet "Energi
 • Experiment där vi kopplar elektriska kretsar 
 • Diskutera i helklass för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper.

 

 • Bild- och filmstöd:

 • kolhydratmolekylen som visa kemiskt lagrad energi,

 • bilden på fjällsjön och vattenfallet med ett vattenkraftverk som visar energiomvandlingar. 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom din dokumentation när vi kopplar kretsar, ditt arbete på lektionerna och i övningsboken samt en diagnos i slutet av vårt arbetsområde.

Nedan ser du kunskapskraven för åk 6

Den gröna markeringen visar förmågor - de långsiktiga målen som du utvecklar under hela grundskolan.

De lila markeringarna visar vad undervisningen ska innehålla.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: