Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nk 2 ES18e/m Människan och miljön

Skapad 2019-05-21 08:58 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Naturkunskap
Hållbar utveckling - vår tids största utmaning!

Innehåll

Ämnesområdet består av flera betygsgrundande moment

  • Dokumentären HOME - diskussion i grupp med avslutande presentation
  • Klimatkalkylatorn - genomföra + diskussion i grupp och helklass 
  • Laboration "Övergödning" i två delar - muntligt resultat och slutsats
  • Uppgift "Den hållbara Ön" - grupparbete med muntlig presentation

Uppgifter

  • Hållbar utveckling

Matriser

Nak
Människan och miljön

E
C
A
Kunskapskrav 3/4
Kunskaper kring olika miljöproblem samt hur de påverkar vår miljö. Hur kan vi få en hållbar framtid Hållbara val
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Kunskapskrav 4/4
Laboration Övergödning Omsätta kunskaper
Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt.
Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt och nyanserat för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: