Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digital kompetens

Skapad 2019-05-21 10:09 i Testförskola Axelbergs resultatenhet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Hur kan vi arbeta med digital kompetens tillsammans med barnen? Vad vill vi att barnen hos oss ska få för färdigheter och förståelse från sin förskoletid?

Innehåll

Vad?

Vad ska vi jobba med?  Ex digital kompetens, datalogiskt tänkande, programmering

Vad ska barnen lära sig? ex kritiskt tänkande och förhållningssätt, förståelse för den digitaliseringen de möter i vardagen

 

Hur?

Hur ska vi jobba?

Börja med:

- Mindmap på vad barnen redan kan och vad de visar intresse för.

tex programmering  - hur kan vi utforska ex en app vidare? vad söker sig barnen till?

 

 

Ex på ett sätt att tillföra ett digitalt verktyg - mikroskop

Att barnen får möjligheten att upptäcka och vidareutveckla sina redan pågående intressen - tex att hitta en snigel, utforska på nära håll och sedan få använda olika tekniker i Ateljén för att få gestalta sina upptäckter.

 

- Mindmap kring arbetslagets förhållnings- och arbetssätt

Hur kan vi arbeta för att verktygen används på ett sätt där det tillför något till verksamheten? 

 

Vad erbjuder vi? Är vi närvarande pedagoger i barnens utforskande med verktygen? När och hur arbetar vi, när tillför verktygen något till vår verksamhet?

Reflektionsfrågor

·        Vad behöver vi fundera kring vårt förhållningssätt som pedagoger?

·        Vad kan utvecklas?

·        Vad gick bra och varför?

·        Hur utmanar vi barnen vidare?

·        Hur skapar vi delaktighet och inflytande för barnen i dokumentationsprocessen? 

 

Fortsätmed:

- Dokumentera arbetet via lärloggar 

- Reflektera via lärloggar - vad söker sig barnen till?

Tänkta mål från Lpfö98/10

 Vilka mål tänker jag som pedagog att vi ska jobba kring? (2-4 st.)

Se nedan

 

 Utvärdering

Bestäm uppföljnings-/utvärderingsdatum och skriv in i kalendern.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: