Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska 6 Kapitel 1-4

Skapad 2019-05-21 11:06 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Prov på kapitel 1-4 för franska år 6. Material Liber À Plus
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Provet innehåller det som du lärt dig i kapitlen 1-4. Höra: En dialog där någon presenterar sig. Lyssna efter siffror och saker i klassrum och skolväska. Skriva: Klockan, siffror upp till 20, några saker i klassrummet, verben habiter och avoir i presens, skriva till bilder vad olika personer gör. Läsa: Om familjen

Innehåll

Provet innehåller det som du lärt dig i kapitlen 1-4. 

Höra: En dialog där någon presenterar sig. Lyssna efter siffror och saker i klassrum och skolväska.

Skriva: Klockan, siffror upp till 20, några saker i klassrummet, verben habiter och avoir i presens, skriva till bilder vad olika personer gör.

Läsa: Om familjen

Matriser

M2
Lorensbergaskola - Franska Årskurs 6

F
Når ej kunskapskrav
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för D
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för B
Kunskapskrav för A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo
  • M2  E 6
  • M2  C 6
  • M2  A 6
Du förstår det viktigaste i tydligt talat språk i lugnt tempo Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Du förstår det mesta i tydligt talat språk i lugnt tempo Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Du förstår både helhet och detaljer i tydligt talat språk i lugnt tempo. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det viktigaste i en text, men har svårt att uppfatta detaljer. Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Du förstår det viktigaste i en text. Du uppfattar tydliga detaljer. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Du förstår både helhet och detaljer i texterna. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Skriv och tal
Att kunna formulera sig skriftligt och muntlig i egna framställningar och i interaktion.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt. Kan formulera egna enkla meningar. I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Kan formulera korrekta enkla meningar. I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Kan formulera egna korrekta meningar och använder även detaljer i sina formuleringar. I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Ordkunskap
Du har lärt dig en del nya ord men har en del luckor i ordförrådet. Du har lärt dig en del nya ord men har en del luckor i ordförrådet.
Du har lärt dig nya ord och har få luckor i ordförrådet. Du har lärt dig nya ord och har få luckor i ordförrådet.
Du har lärt dig många nya ord och har inga luckor eller någon enstaka lucka i ordförrådet. Du har lärt dig många nya ord och har inga luckor eller någon enstaka lucka i ordförrådet.
Realia
Kunskap om länder där språket talas
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: