Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2019-05-21 11:51 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
När du arbetar med det här kapitlet kommer du till att få lära dig mäta och jämföra längder och se samband mellan olika enheter för längd. Du kommer också till att få arbeta med att använda skala för att göra beräkningar i vardagliga situationer. Därefter kommer du till att träna på att känna igen, mäta och jämföra olika vinklar och upptäcka egenskaper och namn på några polygoner. Du skall också bli säkrare på att använda dig av olika metoder för att beräkna omkrets och area av några vanliga polygoner.

Innehåll

Geometri - Arbetsområde v. 13-20

 Detta kommer du till att arbeta med och visa att du förstår och kan använda dig av:

 • mäta och jämföra längder
 • samband mellan olika enheter för längd
 • använda skala för att göra beräkningar i vardagliga situationer
 • känna igen, mäta och jämföra olika vinklar
 • egenskaper hos namn på några polygoner
 • metoder för att beräkna omkrets och area 
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Förstå och förklara följande begrepp: spetsig/trubbig vinkel, rät vinkel, skala, förminskning, bas, höjd, parallellogram, romb, omkrets, area.

Arbetssätt

 • Vi kommer att ha gemensamma diskussioner och genomgångar där du introduceras och får träna på de olika momenten. 
 • Du kommer att arbeta enskilt med din planering med uppgifter på olika nivåer.
 • Vi kommer att arbeta tillsammans i grupp och lösa uppgifter som kräver kommunikation och resonemang.
 • Vi kommer att arbeta praktiskt för att synliggöra och förstärka de matematiska områdena.

 

 

Bedömning

Jag lyssnar på hur du löser uppgifter tillsammans med kompisar.

Jag tittar på hur aktiv du är vid genomgångar och hur aktivt du arbetar på lektionerna.

Jag samlar in läxhäften och rättar för att se om du förstått och för att se hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

När vi arbetat klart med kapitlet kommer du att först få göra en diagnos och efter det blir det ett test på både kapitel 5 och 6

Matriser

Ma
Matematik åk 6

Din förmåga att föra resonemang om svarens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Din förmåga att föra resonemang om svarens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet.
Din förmåga att beskriva hur du tänkt göra/ har gjort.
Du beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du beskriver på ett relativt väl fungerande sätt.
Du beskriver på ett väl fungerande sätt.
Din förståelse för olika matematiska begrepp och din förmåga att tillämpa dessa i olika sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Din förmåga att använda olika matematiska metoder.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Din förmåga att göra beräkningar och lösa uppgifter inom: Geometri
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter med gott resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter med gott resultat.
Din förmåga att redogöra och samtala om tillvägagångssätt.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer.
Din förmåga att framföra och bemöta matematiska argument.
Du framför och bemöter matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du framför och bemöter matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du framför och bemöter matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: