Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion i talområdet 0-1000

Skapad 2019-05-21 12:57 i Sunnerstaskolan Uppsala
Addition och subtraktion 0-100
Grundskola 2 Matematik
Du kommer att lära dig att storleksordna och jämföra tal i talområdet 0-1000. Du kommer även lära dig olika strategier för att räkna addition och subtraktion i talområdet.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Den här planeringsperioden kommer du...

 • att utveckla förmågan att använda och förstå matematiska begrepp
 • att utveckla förmåga att räkna addition och subtraktion
 • att utveckla förmåga att prata om hur du har löst en uppgift

 2. Undervisningens innehåll 

Vi ska arbeta med...

 • storleksordna och jämföra tal
 • addera och subtrahera ental och tiotal för sig
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • avrunda och överslagsräkna 
 • addition och subtraktion med hjälp av uppställning (skriftlig räknemetod)
 • problemlösningsuppgifter

Så här ska vi öva för att jag ska lära mig...

 •  arbeta praktiskt i samling
 •  ha matematiksamtal i mindre- och i större grupp
 •  göra gemensamma övningar på egna små whiteboards
 •  lösa enkla problem
 •  spela olika mattespel
 •  använda oss av digitala verktyg
 •  färdighetsträna i arbetsböcker

 

Mål

 • Du kan storleksordna och jämföra tal i talområdet 0-1000
 • Du kan räkna addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-1000.
 • Du kan avrunda och överslagsräkna till hela tiotal och hela hundratal.
 • Du kan räkna addition och subtraktion med hjälp av uppställning i talområdet 0-1000.
 • Vid problemlösning kan du välja strategi, visa din uträkning samt förklara hur du har tänkt. Du kan avgöra om svaret är rimligt.
 • Du kan förstå och använda begreppen addition, subtraktion, summa, differens, term, ental, tiotal och hundratal.

 

.3. Bedömning

Du ska visa det du har lärt dig genom att:

 • Du deltar aktivt vid genomgångar och gruppuppgifter.
 • Du förklarar muntligt hur du tänker när du löser en uppgift. 
 • Du får göra ett antal diagnoser under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: