Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 1-3

Skapad 2019-05-21 17:18 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola F
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällsutvecklingen För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den tekniken som omger oss vara synlig och begriplig.

Innehåll

 

Syfte:

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling.
Undervisningen ska bidra till att eleverna skapar ett intresse för teknik och förmåga att ta till sig tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt

 

Mål:
I arbetsområdet vill vi utveckla din förmåga att  

 

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
  • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken förändrats över tid

         Arbetsgång:

  • Vi arbetar utifrån ”Teknikshowen”, ett pedagogiskt program från ur.se. I de olika avsnitten får vi lära oss om olika tekniska saker i vår omgivning, varför teknikutvecklingen drivs framåt och hur olika saker har utvecklats över tid.
  • Vi samtalar om olika miljöer utifrån ett teknikperspektiv ( hemmet, skolan, skolgården)
  • Vi löser tillsammans olika problem och tänker kreativt på lösningar
  • Vi letar efter teknikord och teknikbegrepp ( tratt, pedal, hjul, hävstång )
  • I arbetet med ” My town ” arbetar vi med skisser, konstruktion, sammanfogningstekniker, hållfastighet

 

Bedömning

 

Du ska visa att du kan samtala om vad teknik är, ge exempel på teknik i din närmiljö och berätta om någon sak som såg annorlunda ut förr i tiden mot hur den ser ut nu

 

Du ska visa att du i par kan lösa olika problem genom att tänka kreativt och föreslå olika lösningar

 

Du ska visa att du tillsammans med dina kamrater kan planera och genomföra och utvärdera en större konstruktionsuppgift som innehåller skisser, konstruktioner, hållbarhetsbedömningar och sammanfogningsproblematik i ditt arbete med ” My town”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: