Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - SO - år 3

Skapad 2019-05-21 19:58 i Bälinge skola Uppsala
Religion handlar mycket om sådant vi tror, känner och tänker. Mycket av detta kan vi inte ta på eller se. Religioner innehåller ofta traditioner, något man gör vid samma tid varje år, till exempel firar påsk. Vi skall i åk 2 arbeta med kristendom, judendom och islam.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om tre stora världsreligioner: kristendom, islam och judendom. Du skall få arbeta med några av deras viktigaste texter, symboler, traditioner och högtider. Du ska också utveckla förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället. Du kommer att få lära dig om vad religion är och vilka likheter och skillnader det finns mellan religionerna. Du skall få läsa faktatexter om religionerna och titta på olika fakta filmer.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

I undervisningen ska du få lära dig mer om:

 • att känna till likheter och skillnader i olika religioner
 • högtider och symboler i de tre religionerna
 • religionsfrihet
 • hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • samtala och diskutera i par eller i grupp
 • se filmer
 • läsa olika fakta texter
 • skriva 
 • utöva olika kooperativa strukturer

 

Vad kommer att bedömas?

 • Du känner till någon berättelse ur bibeln 
 • Du känner till någon berättelse inom judendomen och islam
 • Du kan namnge symboler, helig skrift och helig byggnad inom de tre världsreligionerna kristendom, islam och judendom
 •  Du känner till och kan nämna någon högtid som tillhör kristendom, islam och judendom.

Hur får du visa vad du kan?

Du får visa vad du kan genom att:

 • delta i samtal och diskussioner
 • skriva 
 • arbeta i grupparbeten
 • utföra olika kooperativa strukturer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: