Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hör-SP 9

Skapad 2019-05-21 20:17 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Escuchar_Espanol
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Hörförståelse i spanska

Innehåll

Hola chicos y chicas! 

Sista terminen och sista förmågan!

Under några veckor jobbade vi med hörförståelse. Inte det lättaste förmågan. Vi ändrade arbetssättet och det gav effekt. Ni fick jobba med förmågan under individ nivå i eget tempo och takt. 

Provet som ni fick hade som tema "att hyra en lägenhet". Ni fick lyssna på två delar där Guillermo försöker hyra en lägenhet. 

Syftet med hör-delen är att förstå det som sägs och kunna svara på frågorna som är strikt relaterade till inspelningen. 

För att bli godkänd behövde man 15/29! Resten av poäng diskuterar vi i utvärderingen. 

Ni gjorde ett mycket bra jobb. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  C 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  C 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9

Matriser

M2
Spanska. Hörförståelse

Rubrik 1

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Förståelse
Du förstår delar av det du hör och får ett sammanhang även om du inte förstår allt.
Du förstår det mesta av det du hör samt tydliga detaljer.
Du förstår hela innehållet i hörförståelsen samt de flesta detaljer.
Strategier
Du visar att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda strategier.
Du visar att du kan använda strategier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: