Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA: Kemiförsök åk 4

Skapad 2019-05-22 07:59 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) Kemi
I Kemiförsök närmar sig eleverna kemiämnet genom att lära sig en rad metoder för att undersöka fasta ämnen och för att dokumentera sina resultat.

Innehåll

Till att börja med undersöker eleverna och samlar på sig kunskaper om fem ämnen – eleverna vet inte vilka ämnena är - precis som de första kemisterna gjorde. Efter att ha observerat de okända ämnena med sina sinnen (dock inte smaken) blandar de dem med vätskor. Eleverna förutsäger vad de tror kommer att hända, prövar och drar slutsatser. De blir mer och mer förtrogna med arbetssätt och metoder.

Eleverna möter efter hand fler och fler begrepp, till exempel: blandning, lösning, löslighet, filtrering, surt, basiskt, neutralt och kristaller.

Eleverna arbetar i små grupper om tre.

Vi kommer att se filmer om kristaller, syror och baser och salt.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: