Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läser och skriver 1-3

Skapad 2019-05-22 08:48 i Enheten för flerspråkighet Ale
Enkla språk, lärande och identitetsutveckling är i fokus. Varje elev ska ha möjlighet att utveckla sin identitet och språkförmågan.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på albanska. Synonymer och motsatser. Frukt och grönsaker. Natur och vädret. Vi ska jobba med ord, korta meningar och enkla texter på albanska. Vi kommer att träna på läsförståelse samt läsa hög och individuell läsning. Vi ska berätta i grupp och lyssna på andra och reflektera över högtider och traditioner.

Innehåll

  Mål med undervisning  är att  du ska utveckla din förmåga

 • Att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper.
 • Att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift.
 • Att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter.

   Så här kommer vi att jobba :

    Vi kommer under terminen arbeta med följande arbetsområden

         Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • Att skriva enkla meningar om t.ex. dig själv, din familj, dina intressen eller en händelse.

 • Att skriva och även känna igen de vanligaste tecken/bokstäverna samt att läsa och förstå t.ex. enkla bildtexter, pratbubblor och korta meddelande.

 • Att lyssna och förstå t.ex när någon annan berättar om sig själv, sin familj, sin skola, sina intressen.

 • Att följa en enkel instruktion, att berätta om en händelse. 

 • Att berätta om traditioner från områden där modersmålet talas.

Bedömning

 Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Formulera dina tankar i tal och skrift
 • Återberätta en text du har läst
 • Läsa olika återförpassade typer av texter
 • förstår vad andra säger och tex delta i samtal
 • skriva enkla texter och sammanfattningar som följer vissa strukturella och enkla grammatiska regler.
 • Lämna in  läxor i tid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: