Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi - Universum

Skapad 2019-05-22 09:25 i Aroseniusskolan Ale
Detta arbetsområde ska hjälpa dig att utveckla en förståelse för vårt solsystems och universums uppbyggnad. Du ska också utveckla en förståelse för hur världsbilden har förändrats ur ett historiskt perspektiv.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Detta arbetsområde ska hjälpa dig att utveckla en förståelse för vårt solsystems och universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer, hur de rör sig och avståndet mellan dessa. Du ska också utveckla en förståelse för hur världsbilden har förändrats ur ett historiskt perspektiv.

Innehåll

 

Konkreta mål

 • Förstå hur stjärnor ”föds” och ”dör”.
 • Känna till forna tiders världsuppfattningar
 • Känna till fysikens beskrivning av universums uppkomst och utveckling
 • Känna till vad som menas med en galax.
 • Känna till de olika energiformerna, som tex mörk materia, i universum.

Arbetsprocessen

I undervisningen ska du få möjlighet att utveckla dina förmågor genom:

 • att se på filmer
 • att delta i gemensamma genomgångar där vi bearbetar områdets olika begrepp
 • att söka och läsa fakta i olika böcker och på internet
 • att skriva ett arbete utifrån givna frågeställningar som berör området.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din:

 • förmåga att hitta relevanta fakta för området kopplat till målen
 • teoretiska förmåga, det vill säga hur du har lärt dig faktakunskaper tillhörande området, både muntligt och skriftligt

Filmer

 Solsystemets rörelse genom universum

 Planeternas storlek (på tyska)

 

Uppgifter

 • Astronomi - en resa genom vårt universum

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: