Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Er_Bild_år3_vt2019

Skapad 2019-05-22 14:19 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 3 Bild
Vi arbetar med linjer för att skapa effekter i bilderna samt tränar på att analysera bilder.

Innehåll

Arbetssätt

 • framställa bilder utifrån olika tekniker och material som t ex pastell och vaxkritor, vattenfärg och akvarellpennor
 • framställa bilder till t ex sagor, berättelser och faktatexter (integrerat med ämnena sv/No/So)
 • diskutera och analysera bilder och hur bild och text kan höra ihop och förstärka varandra
 • framställa bilder till egna upplevelser och kunskaper
 • titta på olika bilder och samtala om vad bilden berättar - bildanalys
 • lära dig om kubism och några kända konstnärer samt deras typiska uttryck

 

 

Bedömning

 

 • skapa bilder med olika tekniker, redskap och material
 • uttrycka egna upplevelser och kunskaper i bild
 • skapa bilder till en egen text (illustrera en text t ex saga eller faktatext)
 • delta i samtal om bilder t ex vad bilderna berättar
 • självständigt göra en bildanalys

Matriser

Bl
Er_Bildanalys_linjer_kubism_vt 2019_år 3

Grund
Utmaning
Bildanalys
Träna förmågan att analysera bilders innehåll, uttryck och funktion
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Kan på ett enkelt sätt berätta om en bilds innehåll och vilken känsla bilden förmedlar. (Ex. Vad du ser på bilden, vad du tycker om den och vad den väcker för känslor osv.)
Kan på ett levande och detaljrikt sätt, berätta om en bilds innehåll och vilken känsla bilden förmedlar. (Ex. Vad ser du på bilden? Vad tycker du om den och varför? Påminner dig den om någonting? Vilken känsla väcker den och varför? osv.)
Illustrera
Tränar förmågan att framställa berättande bilder
 • Bl  1-3
Kan på ett enkelt sätt illustrera en egen text (ex. en faktatext om fladdermusen, en berättande text om när jag vaknade i en snöglob eller ett ordspråk).
Kan på ett detaljrikt och genomarbetat sätt illustrera en egen text (ex. en faktatext om fladdermusen,en berättande text om när jag vaknade i en snöglob eller ett ordspråk).
Linjer
Tränar förmågan att använda linjer för att skapa effekter i sina bilder
 • Bl  1-3
Kan på ett enkelt sätt med hjälp av linjer skapa effekter i sitt bildskapande (ex. 3D-bild, mönster, hjärtbilden)
Kan på ett genomarbetat sätt med hjälp av linjer skapa effekter i sitt bildskapande (ex. 3D-bild, mönster, hjärtbilden)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: