Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2019-05-22 14:39 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 – 9 Teknik
Från att förstå kommunikationens historia samt bemöta det moderna mobiltelefonsystemet som en teknisk lösning behöver vi känna till vilka komponenter och samband som ingår, till exempel mobiler, master, operatörer, elledningar och signaler.

Innehåll

UPPGIFT

 

  • Hur har mobilen hjälpt oss att kommunicera och hur har utvecklingen varit?
  • Beskriv dess olika delar och hur de samverkar (mobilnätet etc).
  • Jämför med tidigare teknik inom område.
  • Ta reda på vilka material som finns i föremålet och deras egenskaper.
  • Jämför materialen.
  • Förklara hur denna teknik har påverkat individ, samhälle och miljö.
  • Hur kommer mobiltelefonen att se ut i framtiden (Fria tankar)?

 

Kom ihåg att lägga till källor!

Matriser

Tk
Kunskapskraven i Teknik för år 7-9.

E
C
A
1.Tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
2. Material & deras användning
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
4. Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
6. Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
7. Konsekvenser
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: