Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problematisera mera!!

Skapad 2019-05-22 14:41 i Brearedsskolan Halmstad
Prima 3B - Kapitel 8-10
Grundskola 3 Matematik
Multiplikation och division, strategier och figurer, mönster och termometern...på detta kommer du bli en het en. Under det här arbetet kommer du att utveckla din förmåga att arbeta med problemlösningar och formulera frågeställningar. Detta gör du genom multiplikation, division, tredimensionella figurer och annat kul. Nu kör vi!

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna:

 • multiplikation och division med svaret 0-20
 • talmönster
 • bygga och rita av geometriska objekt
 • redovisa uppställning och problemlösning
 • avläsa temperatur

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Arbeta i matteboken
 • Vi ser på film
 • Vi arbetar med iPad och Crome Book

 

Bedömning

 

Du visar att du når målen genom att:

Godtagbara kunskaper:

 • Kan multiplikation med svaret 0-20 (Nomp 2C, Multiplikation upp till 20)
 • Kan divison med svaret 0-20 (Nomp 2B - Division, Dela med två upp till 20)
 • Kan talmönster (Målet i sikte - s.62, uppgift 1)
 • Kan bygga och rita av geometriska objekt (Målet i sikte - s.92)
 • Kan redovisa uppställning och problemlösning (Diagnos 9 Prima 3B - uppgift 4-5)

 

Mer än godtagbara kunskaper:

 • Kan multiplikation  med 7, 8 och 9 (Diagnos 8 Prima 3B - uppgift 1+3).
 • Kan division  7, 8 och 9 (Diagnos 8 Prima 3B - uppgift 2+4).
 • Kan talmönster (elevspel.se, talmönster nivå 1)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Problematisera mera

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Multiplikation
Kan multiplikation med svaret 0-20.
Kan multiplikation med 7, 8 och 9.
Division
Kan divison med svaret 0-20
Kan division med 7, 8 och 9
Talmönster
Kan enkla talmönster t ex 2, 4, 6
Kan svårare talmönster t ex 2,3,5,8
Geometri
Bygger och rita av geometriska objekt
Uppställning
Redovisar uppställning och problemlösning (Diagnos 9 Prima 3B - uppgift 4-5)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: