Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2019-05-22 15:15 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Biologi Kemi Fysik
Vi lär oss om energikällor som används för att producera elektricitet idag. Vi funderar över för- och nackdelar mellan dessa och tar ställning till vilka vi föredrar.

Innehåll

Pedagogisk planering

 

Detta ska du lära dig :

 • Du kommer att få lära dig dom huvudsakliga olika sätten som människor producerar energi idag.
 • Du kommer att få lära dig för- och nackdelar med dom olika energi typerna.
 • Du kommer att få lära dig hur dom olika energityperna fungerar.
 • Du kommer att få lära dig hur miljöpåverkan varierar mellan dom olika energi produktions metoderna.
 • Du kommer att få lära dig vilka fossila bränslen som finns.
 • Du kommer att få lära dig varför det är problematiskt att förbränna fossila bränslen.
 • Du kommer att få lära dig vad växthuseffekten är, samt vilka gaser det är som är orsaken.
 • Du kommer att få lära dig vad strålning är och varför det är farligt.
 • Du kommer att få lära dig att argumentera för ett ändamål.
 • Du kommer att få lära dig att hålla i en presentation.

Så här ska vi arbeta:

 • En föreläsning kommer att ges på området med utrymme för diskussion och reflektion.
 • Vi kommer att titta på en föreläsning som handlar om kärnkraft och ta del av hur det har problematiserats historiskt samt vart kärnkraften står idag.
 • Eleven kommer att arbeta med en uppgift där eleverna ska samarbeta i grupper och förbereda presentationer på dom olika energikällorna.
 • Eleverna kommer sedan i dessa grupper att försöka övertyga dom andra eleverna om att just deras energikälla är den bästa.

 

Så här blir du bedömd:

 • Du kommer att bli bedömd på hur du resonerar och reflekterar under föreläsningen.
 • Denna bedömning sker utifrån hur aktivt du deltar i diskussionen och hur du möter den typen av problemlösning.
 • Hur väl du följer beskrivningen i uppgifterna.
 • Hur du utnyttjar tiden och arbetar på NO-lektionen utifrån tidsramen och hur det har påverkat slutprodukten.
 • Hur väl du redogör för dina exempel. Får du med alla viktiga saker som bör tas upp på exemplet?
 • Hur du reflekterar kring dessa exempel, och hur mycket du utvecklar din tanke.
 • Hur väl du genomför din presentation.
 • Hur väl samarbetet sker inom gruppen, och vilket ansvar du tar för att främja det.
 • Hur väl du argumenterar för din energikälla och stöttar gruppen vid diskussionen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: