Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartor och koordinater

Skapad 2019-05-22 19:40 i Västra Karups skola Båstad
Vad är medelvärde? Vad kan man använda ett diagram till? Hur många olika diagram finns det? Hur gör jag en frekvenstabell?
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

 

UNDERVISNING

Under detta arbetsområde kommer vi att:

 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Arbeta enskilt, i par och grupp med rutinuppgifter och problemlösning.
 • Gå i genom olika strategier vid problemlösning (Göra tabell, Rita en bild, Gissa och kontrollera).
 • Kommunicera matematik och träna på att använda oss av matematiska begrepp.
 • Arbeta praktiskt med kartor - kunna avläsa och förstå vad skala är.
 • Avläsa termometrar och linjediagram.
 • Arbeta med läromedlet Prima Formula åk 5, kapitlet kartor och koordinater, både enskilt och med en kamrat.

 

REDOVISNING

 • Du deltar aktivt på lektionerna och arbetar med dina uppgifter i boken.
 • Du deltar aktivt vid problemlösning och diskussion och bidrar till att ge något förslag på lösning.
 • Du gördiagnosen som vi kommer ha i slutet av arbetsområdet.

 

 BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Välja och använda metod för att göra beräkningar 
- Använda kartor och skala.
- Uppskatta temperaturer och använda negativa tal.
- Använda linjediagram och koordinatsystem.

 

Lösa problem
- Lösa och formulera problem samt fundera över vilken strategi vi använder.
- Resonera över om svaret är rimligt.
 
Kommunicera
- Beskriva tillvägagångssätt till dina lösningar.
- Förklara och motivera hur du tänker när ni diskuterar matematik.
 
 
 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: