Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Våren - Kraft och rörelse

Skapad 2019-05-22 21:57 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Skolgården utgör inte bara en plats för lek, spel och vila under raster och fritidstid. Här finns också många möjligheter till mycket lärande i bland annat fysik och teknik. Vi kommer att använda skolgården för att göra undersökningar och experiment med exempelvis friktion och tyngdkraft.

Innehåll

Syfte
Du kommer att få lära dig om kraft och rörelse genom att arbeta med begreppen tyngdkraft, gravitation, balans, jämvikt och friktion.

Det ska syfta till att du utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på att undersöka. Allt utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Arbetssätt/Undervisningen
Du kommer att få:
- genomgångar där vi berör alla begreppen och ger exempel

- läsa faktatexter inom ämnesområdet

- titta på filmer om tyngdkraft och friktion.

- göra enkla naturvetenskapliga undersökningar genom att göra olika experiment på skolgården

- samtala och reflektera i grupp tillsammans och träna på att använda de ämnesaktuella begreppen 

- arbeta enskilt och i grupp

-  ställa hypoteser och dokumentera dina undersökningar med text och bild

 

Bedömning
- Du deltar muntligt i diskussioner där du visar att du förstår förklara begreppen i arbetsområdet.
- Utifrån tydliga instruktioner utför du enkla undersökningar på skolgården.

- du dokumenterar ditt arbete skriftligt och genom bilder/skisser.

- Du jämför ditt resultat med andras.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: