Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Schackskola förskoleklass

Skapad 2019-05-23 09:56 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 6 Svenska
Schackskola i förskoleklass. En schackskola i denna unga ålder innebär att det är mycket mer än bara spelet schack och alla regler som finns att förhålla sig till och lära ut. Man måste också ha i åtanke att dessa barn behöver lära sig grunderna i de olika sociala samspel som finns. Saker som att till exempel vänta på sin tur är inte något som alla barnen kan. Andra saker som man normalt sätt tar för givet att alla kan som till exempel att inte skrika eller kasta pjäser är också något som barnen måste få komma in i. Är ditt mål att förstärka de sociala kunskaperna hos eleverna i förskoleklass är schackskola ett mycket bra tillvägagångs sätt.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Det som behövs är schackbräden och pjäser. Det behövs också ett helt ledigt rum. Inga andra aktiviteter får äga rum där under tiden som schackskolan är igång. En smartboard är också ett bra redskap om du vill visa på en större skala. 

Hur ska vi arbeta?

Schackskolan är något som man har kontinuerligt. De första passen kan man ha samling och gemensam genomgång om de olika regler som finns i schack. Den första lektionen går man igenom grunderna och i de senare passen kan man gå igenom de mer avancerade reglerna.

Efter genomgång delas eleverna upp i par och spelar. Hur man delar upp paren kan variera från gång till gång. Till exempel kan man dela upp de efter deras sociala förmåga, eller dela upp i nybörjar och mer avancerade par, kille/tjej, m.m.

Vad ska du lära dig?

Tanken bakom schackskolan är att de ska få lära sig ett roligt spel och samtidigt utveckla sina sociala förmågor.

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Hur man ser vad eleverna har lärt sig gör man via deras samspel sinsemellan. Hur de utvecklas i deras schackspel ser man när de spelar.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: