Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyft - högläsning

Skapad 2019-05-23 10:11 i Förskolan Freden Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi är med i ett projekt som heter läslyftet som syftar till att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Innehåll

 

Syfte

Syftet med läslyftet är att utmana och stimulera barns språk, läs och skrivutveckling samt att ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk utifrån deras egen erfarenhetsvärld.

Mål

Utveckla barns literacyförmåga och genomföra lustfyllda språkstärkande aktiviteter.

Metod

Högläsning. Vi läser varje dag på olika vis med olika tekniker.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: