Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Endogena och exogena krafter

Skapad 2019-05-23 10:13 i Svanberga skola Norrtälje
Pedagogisk planering i endogena och exogena krafter
Grundskola 4 – 6 Geografi
Nu ska vi fördjupa oss om krafterna som skapar och förändrar jorden! Detta är ett arbetsområde inom geografin.

Innehåll

Tidsperiod

 •  4 veckor

Förmågor

 •  

  ·         Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och underbyggda argument.

  ·         Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

  ·         Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

  ·         Kunna förklara och beskriva begrepp

   

  Övergripande mål och riktlinjer

   

  ·         Perspektiv: Miljö

  ·         Ge överblick och sammanhang.

  ·         Stimulera kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

  ·         Få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

  ·         Arbeta med digitala kreativitet

 

 

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Beskriva och förklara begreppen:

  naturresurser, endogena krafter (vulkaner, jordbävning, jordskalv, landhöjning, landsänkning osv), exogena krafter (vind, vatten, erosion osv.), naturlandskap, kulturlandskap.

   

  Resonera om:

  Hur olika krafter (endogena, exogena, människor) formar jorden och hur det påverkar befolkningen.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Formativ

   

  • Delta i diskussioner

  • Enskild uppgift om en endogen kraft.

  Summativ

   

  • Enskild uppgift

  • Bidrag i diskussioner

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Endogena krafter:

  Uppdrag 1: Lära oss begreppen kontinentaldrift, plattektonik, tektonikplattor, jordens uppbyggnad (mantel, jordskorpa, lava, magma, yttre kärna, inre kärna), oceanplatta, kontinentplatta, jordbävning, tsunami, vulkanutbrott.

   

  Uppdrag 2: Skriv/gör en presentation om ett vulkanutbrott/en tsunami eller en jordbävning. Förklara varför!

   

  Uppdrag 3: Lära oss om de exogena krafterna som påverkar hur jorden ser ut. Förklara begreppen erosion, vittring, frost- och rotsprängning, vatten, vindar osv.

   

  Uppdrag 4: Se på människornas påverkan på jordens utseende: Förklara begreppen natur- och kulturlandskap.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6

Matriser

Ge
Endogena och exogena krafter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Processer som formar jordytan
Endogena och exogena krafter - förklara och resonera om påverkan.
Du har inte nått målen än.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Begrepp
Använda och förklara ämnesspecifika begrepp.
Du har inte nått målen än.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: