Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet: Läsa och berätta

Skapad 2019-05-23 10:43 i Förskolan Freden Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Vasa-Kyrk Förskoleområde
Förskola
Läsa och berätta är en modul från Läslyftet där syftet är att inspirera till arbetet med språkutveckling genom högläsning.

Innehåll

Mål

Avdelningen mål

Att få se en ökad språkutveckling hos barnen
Att öka barnens intresse för litteratur
Att få barnen att återberätta vad de hört

Vi strävar efter att få

Varje barn att ta plats i gruppen
Varje barn ges eget talutrymme

Metod/Genomförande

Vi har valt boken ''Rita och krokodil i skogen'' som vi kopplat ihop med våran utflykt varje tisdag.
Vi har tagit boken med oss på våra utflykter och vi har låtit barnen göra samma saker som de
gör i boken för att få mer inlevelse. 
Vi har provat olika metoder att läsa boken:
- Vanlig högläsning, titta på bilderna
- Högläsning med stöd utav föremål som förekommer i boken
- Högläsning med en egen ''skog'' där vi iscensätter boken samt att barnen får hjälpa till att iscensätta boken.

 

Aktiviteter för att nå målet

Plocka kastanjer (som de gör i boken)
Besöka skogen (utflykt varje tisdag)
Plocka rekvisitan till vår egen skog
Låtit barnen återberätta sagan med hjälp av rekvisitan

 

Dokumentation

Hur dokumenterar vi
Unikum - bild och text

Utvärdering/Uppföljning

Hur följer vi upp?

 Genom träffar med övrig personal inom vårat rektorsområde

 

 

Kopplingar till Läroplanen

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: