Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2019-05-23 12:16 i Ängsnässkolan Huddinge
Grundskola 5 Matematik
Nu ska vi arbeta med geometri! I det här arbetsområdet kommer du att få träna på mäta och jämföra olika längder. Vi undersöker vinklar och olika geometriska figurer. Du ska också få träna på att räkna ut omkrets och area av vanliga geometriska figurer.

Innehåll

Lärandemål

 • Kunna omvandla längdenheter som mm, cm, dm, och meter samt viktenheter g, hg,kg och ton.
 • Förstå skillnaden mellan en spetsig, en trubbig och en rät vinkel
 • Kunna vinkelsumman av triangeln och rektangeln.
 • Känna igen och kunna beskriva vanliga geometriska figurer
 • Kunna beräkna omkretsen av månghörningar
 • Kunna beräkna arean av kvadrater, rektanglar, trianglar och enkla sammansatta figurer.

Begrepp

centimeter, millimeter, decimeter, meter, kilometer, mil, kvadrat, rektangel, gram, kilogram, hektogram, ton, triangel, cirkel, månghörning, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, omkrets, area, vinkelsumma

 

Bedömning

Bedömning sker löpande under arbetsområdet. Detta görs genom tester och i enskilda samtal med eleven. Eleven visar också sina kunskaper i en diagnos/test vid arbetsområdets slut

 

Undervisningens innehåll

Vi har gemensamma individuella genomgångar 

Vi repeterar längdenheter och viktenheter och tränar på omvandling

Vi undersöker och jämför olika geometriska former

Vi undersöker omkrets och area 

Vi arbetar med tangrampussel och redovisar på miniwhiteboards

Vi arbetar enskilt och ibland i lärpar

Vi färdighetstränar med hjälp av läroboken, arbetsblad och iPad.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri

Eleven har ännu inte visat
Eleven har visat
Matematiska begrepp
längdenheter och viktenheter, kvadrat, rektangel, cirkel, månghörning, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, omkrets, area
- ännu inte visat grundläggande kunskaper om de matematiska begreppen inom området
- visat grundläggande kunskaper om de matematiska begreppen inom området och kan använda dem i huvudsak
Enheter och enhetsomvandling
- ännu inte visat att denne kan använda fungerande metoder för att jämföra och omvandla olika längdenheter
- kan i huvudsak använda fungerande fungerande metoder för att jämföra och omvandla olika längdenheter
Omkrets
- ännu inte visat att denne kan använda fungerande metoder för att mäta och räkna ut omkrets av månghörningar
- kan i huvudsak använda fungerande fungerande metoder för att räkna ut omkrets av månghörningar
Area
- ännu inte visat att denne kan använda fungerande metoder för att mäta och räkna ut area av kvadrater, rektanglar och trianglar.
- kan i huvudsak använda fungerande fungerande metoder för att räkna ut area av kvadrater, rektanglar och trianglar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: