Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2019-05-23 15:03 i Förskolan Freden Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Rörelse inomhus och utomhus-

Innehåll

 

Var är vi?

Barnens kunskapsnivåer och erfarenheter av rörelseaktiviteter ser olika ut.

 

 

Vart ska vi?

SYFTE

Syfte med rörelseaktiviteterna är att få barnen att lära känna sin kropp och att bli medveten om sin förmåga till rörelse samt att utveckla sin motoriska förmåga. Rörelseaktiviteterna bidrar också till ett naturligt tillfälle för barnen att träna sig på att lyssna, förstå instruktioner och sin samarbetsförmåga. Under terminen fokuserar vi på tilliten till sin egen förmåga och rörelser i vardagen.

  


Hur gör vi?

METOD

Vi erbjuder olika redskap och olika miljöer där barnen får utmanas efter sina egna förutsättningar.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi kommer dokumentera via bilder. Alla pedagoger är ansvariga för att detta görs.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: