Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror, baser och markens kemi.

Skapad 2019-05-23 15:05 i Båtsmansskolan Härryda
Kemins grunder samt luft och vatten år 4-6
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vi fortsätter med luft, vatten och markens kemi. Vad är surt, basiskt, sur nederbörd och försurning? Markens kemi med olika kretslopp och hur vi kan störa dessa tittar vi också på. Östersjön drabbas av övergödning. Vad beror det på?

Innehåll

Kemi är läran om atomer, molekyler och våra grundämnen och dess egenskaper.

Vi lär oss att allt runt omkring oss är kemi. Dessutom lär vi oss kemiska begrepp, att luft, vatten och det som finns i marken är livsviktigt.

Arbetet under lektioner sker genom föreläsningar, praktiskt arbete, exkursioner till dammen, laborationer, textläsning, faktasökning, filmvisning, och samtal och diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi åk 7-9

Förmåga att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i kemi

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Kan i arbetet använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Kan dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Kan i arbetet använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Kan dessutom göra utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Kan i arbetet använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Kan dessutom göra välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Förmågan att använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. Kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. Kan i enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. Kan dessutom berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp. Kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. Kan i utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. Kan dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp. Kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. Kan i välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. Kan dessutom berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: