Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solens pedagogisk planering undervisning Naturvetenskap/Teknik-

Skapad 2019-05-23 15:10 i Bosgårdens förskola/Toralla Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet. Vi presenterar fakta och bilder om vatten.

Innehåll

LPFÖ 98/16

1-3 mål från fokusområdets pedagogiska planering:

 

- förmåga att förstå hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

- förmågan att utforska och samtala om naturvetenskap.

 

VARFÖR? Hur kommer det sig att vi valt detta mål och innehåll?

Barnen har vid ett tidigare tillfälle fått hjälpa Ruby att klura ut vart allt vatten finns. Några av barnen pekade på kranen, ett barn sa havet och flera visade med TAKK (tecken som stöd) samt berättade att vi dricker vatten. "Men inte saltvatten, då kräks man"

 

Undervisning

VAD? Vad undervisar vi om?

Vi kommer att ge barnen en  undervisningen kring naturvetenskap ur ett globalt perspektiv. Vi har tidigare genomfört en undervisning om vart vatten kan finnas och väckt frågan. Vidare kommer vi att presentera vart vatten finns i Sverige, Mölndal samt i andra delar av värden och hur människor i andra länder hämtar/får sitt vatten. 

Metod

HUR? Hur ska undervisningen gå till? Hur använder vi temasagan?

Undervisningen kommer att ske vid samling runt den stora mattan, där presenterar vi en bild i taget och börjar med det som barnen är bekanta med, dvs kran, badkar, dusch. Vidare visar vi bilder på en brunn och vattenpump. Men om vattnet tar slut vad gör vi då? Då får man åka och hämta vatten, och vi visar bilder på människor som hämtar vatten i Sverige och vidare i världen. Använder vi oss av samma redskap? 

Vi kommer att skapa ett kollage på väggen med alla bilder så att vi ständigt tar med det i vår utbildning och kan prata om det och att det skapar möte för samtal. 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: