Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsplanering för Skogsdungen

Skapad 2019-05-24 09:02 i Skogsdungen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Årsplanering för hela förskolan ht-19-vt 20 tema hjärtrud (värdegrundsarbete)

Innehåll

 

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • Syftet är att skapa en atmosfär där alla blir respekterade, sedda och accepterade för den de är.
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • Årstemat kommer att brytas ned i mindre planeringar utifrån vardagens rutiner. Vi kommer komma överens om gemensamma förhållningssätt i personalgruppen. Utifrån de olika målen i 2:1 i läroplanen kommer vi fokusera på olika delar i omgångar under året.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • En gång i veckan har vi en ”Hänt i veckan” stund. Vi tittar på dokumentation och en pedagog samtalar och en skriver svaren.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: