Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-05-24 12:18 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasiesärskola Matematik
Ämnet matematik behandlar begrepp, metoder och strategier för att kunna lösa matematiska problem i vardags- och yrkeslivet. I ämnet ingår att föra och följa matematiska resonemang samt att arbeta med olika undersökande aktiviteter.

Innehåll

Hur vi kommer att arbeta

 • Vi kommer att arbeta både på dator och skriftligt.
 • Vi arbetar praktiskt.
 • Vi arbetar och diskuterar tillsammans och enskilt.

Uppgifter

 • Analog och digital tid

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att använda matematiska begrepp.
  Mam
 • Förmåga att använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa matematiska uppgifter av standardkaraktär.
  Mam
 • Förmåga att välja strategier för att lösa matematiska problem i vardags- och yrkeslivet.
  Mam
 • Förmåga att föra och följa matematiska resonemang och bedöma riktighet och rimlighet i dessa.
  Mam
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska uttryck och ekvationer.
  Mam  -
 • Hjälpmedel som används i vardagen och inom olika yrkesområden, till exempel tumstock och passare.
  Mam  -
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.
  Mam  -
 • Egenskaper hos och representationer av två- och tredimensionella geometriska objekt, till exempel rektangel, cirkel och klot.
  Mam  -
 • Geometriska begrepp som används i vardags- och yrkeslivet, till exempel omkrets, area och volym.
  Mam  -
 • Metoder för mätning och beräkning av storheter som används i vardags- och yrkeslivet, till exempel längd och area.
  Mam  -
 • Matematiska enheter och enhetsbyten som används i vardags- och yrkeslivet.
  Mam  -
 • Metoder för att uppskatta och mäta tid och tidsskillnader.
  Mam  -
 • Procentbegreppet och beräkningar med procent i vardagliga situationer, till exempel doseringar, rabatter och räntor.
  Mam  -
 • Beskrivande statistik med hjälp av tabeller och diagram. Hur statistiska resultat används i samhället och i yrkeslivet.
  Mam  -
 • Sannolikhet, till exempel i samband med risk- och säkerhetsbedömningar.
  Mam  -
 • Matematiska modeller och hur de kan användas som verktyg när man löser problem i vardags- och yrkeslivet.
  Mam  -
 • Hur man identifierar ett matematiskt problem samt metoder och verktyg för att lösa det. Problemlösning med digitala verktyg.
  Mam  -

Matriser

Mam
Matematik 1

Taluppfattning, aritmetik och algebra

 • Mam  -   Metoder för beräkningar med rationella tal i vardags- och yrkeslivet. Överslagsberäkning, huvudräkning och strategier för att använda digital teknik.
 • Mam  -   Enkla matematiska uttryck och ekvationer.
 • Mam  -   Hjälpmedel som används i vardagen och inom olika yrkesområden, till exempel tumstock och passare.
 • Mam  -   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Aspekt 1
Innebörden av och sambanden mellan matematiska begrepp.
Medverkar i att beskriva begrepp och samband.
Beskriver begrepp och samband på ett enkelt sätt.
Beskriver på ett utvecklat sätt begrepp och samband.
Ny aspekt
Användandet av matematiska metoder i beräkningar.
Medverkar i att använda metoder för att göra beräkningar.
Använder med viss säkerhet metoder för att göra beräkningar. Beräkningarna görs med tillfredsställande resultat.
Använder med säkerhet metoder för att göra beräkningar. Beräkningarna görs med gott resultat.
Ny aspekt
Användandet av matematiska metoder för uppgifter av standardkaraktär.
Medverkar i att använda metoder för att lösa uppgifter.
Använder med viss säkerhet metoder för att lösa uppgifter. Uppgifterna löses med tillfredsställande resultat.
Använder med säkerhet metoder för att lösa uppgifter. Uppgifterna löses med gott resultat.
Ny aspekt
Föra matematiska resonemang i samtal och redovisningar.
Medverkar i att föra resonemang.
För enkla resonemang.
För utvecklade resonemang.
Ny aspekt
Rimlighetsbedömning av egna och andras resonemang.
Medverkar i att göra rimlighetsbedömningar.
Gör enkla rimlighetsbedömningar.
Gör utvecklade rimlighetsbedömningar.

Geometri

 • Mam  -   Egenskaper hos och representationer av två- och tredimensionella geometriska objekt, till exempel rektangel, cirkel och klot.
 • Mam  -   Geometriska begrepp som används i vardags- och yrkeslivet, till exempel omkrets, area och volym.
 • Mam  -   Metoder för mätning och beräkning av storheter som används i vardags- och yrkeslivet, till exempel längd och area.
 • Mam  -   Matematiska enheter och enhetsbyten som används i vardags- och yrkeslivet.
 • Mam  -   Metoder för att uppskatta och mäta tid och tidsskillnader.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Ny aspekt
Innebörden av och sambanden mellan matematiska begrepp.
Medverkar i att beskriva begrepp och samband.
Beskriver begrepp och samband på ett enkelt sätt.
Beskriver på ett utvecklat sätt begrepp och samband.
Ny aspekt
Användandet av matematiska metoder i beräkningar.
Medverkar i att använda metoder för att göra beräkningar.
Använder med viss säkerhet metoder för att göra beräkningar.Beräkningarna görs med tillfredsställande resultat.
Använder med säkerhet metoder för att göra beräkningar. Beräkningarna görs med gott resultat.
Ny aspekt
Användande av matematiska metoder för uppgifter av standardkaraktär.
Medverkar i att använda metoder för att lösa uppgifter.
Använder med viss säkerhet metoder för att lösa uppgifter.Uppgifterna löses med tillfredsställande resultat.
Använder med säkerhet metoder för att lösa uppgifter. Uppgifterna löses med gott resultat.
Ny aspekt
Föra matematiska resonemang i samtal och redovisningar.
Medverkar i att föra resonemang.
För enkla resonemang.
För utvecklade resonemang.
Ny aspekt
Rimlighetsbedömning av egna och andras resonemang.
Medverkar i att göra rimlighetsbedömningar.
Gör enkla rimlighetsbedömningar.
Gör utvecklade rimlighetsbedömningar.

Samband och förändring

 • Mam  -   Procentbegreppet och beräkningar med procent i vardagliga situationer, till exempel doseringar, rabatter och räntor.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Ny aspekt
Innebörden av och sambanden mellan matematiska begrepp.
Medverkar i att beskriva begrepp och samband.
Beskriver begrepp och samband på ett enkelt sätt.
Beskriver på ett utvecklat sätt begrepp och samband.
Ny aspekt
Användandet av matematiska metoder i beräkningar.
Medverkar i att använda metoder för att göra beräkningar.
Använder med viss säkerhet metoder för att göra beräkningar.Beräkningarna görs med tillfredsställande resultat.
Använder med säkerhet metoder för att göra beräkningar. Beräkningarna görs med gott resultat.
Ny aspekt
Användandet av matematiska metoder för uppgifter av standardkaraktär.
Medverkar i att använda metoder för att lösa uppgifter.
Använder med viss säkerhet metoder för att lösa uppgifter.Uppgifterna löses med tillfredsställande resultat.
Använder med säkerhet metoder för att lösa uppgifter. Uppgifterna löses med gott resultat.
Ny aspekt
Föra matematiska resonemang i samtal och redovisningar.
Medverkar i att föra resonemang.
För enkla resonemang.
För utvecklade resonemang.
Ny aspekt
Rimlighetsbedömning av egna och andras resonemang.
Medverkar i att göra rimlighetsbedömningar.
Gör enkla rimlighetsbedömningar.
Gör utvecklade rimlighetsbedömningar.

Sannolikhet och statistik

 • Mam  -   Beskrivande statistik med hjälp av tabeller och diagram. Hur statistiska resultat används i samhället och i yrkeslivet.
 • Mam  -   Sannolikhet, till exempel i samband med risk- och säkerhetsbedömningar.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Ny aspekt
Innebörden av och sambanden mellan matematiska begrepp.
Medverkar i att beskriva begrepp och samband.
Beskriver begrepp och samband på ett enkelt sätt.
Beskriver på ett utvecklat sätt begrepp och samband.
Ny aspekt
Användande av matematiska metoder i beräkningar.
Medverkar i att använda metoder för att göra beräkningar.
Använder med viss säkerhet metoder för att göra beräkningar.Beräkningarna görs med tillfredsställande resultat.
Använder med säkerhet metoder för att göra beräkningar. Beräkningarna görs med gott resultat.
Ny aspekt
Användande av matematiska metoder för uppgifter av standardkaraktär.
Medverkar i att använda metoder för att lösa uppgifter.
Använder med viss säkerhet metoder för att lösa uppgifter.Uppgifterna löses med tillfredsställande resultat.
Använder med säkerhet metoder för att lösa uppgifter. Uppgifterna löses med gott resultat.
Ny aspekt
Föra matematiska resonemang i samtal och redovisningar.
Medverkar i att föra resonemang.
För enkla resonemang.
För utvecklade resonemang.
Ny aspekt
Rimlighetsbedömning av egna och andras resonemang.
Medverkar i att göra rimlighetsbedömningar.
Gör enkla rimlighetsbedömningar.
Gör utvecklade rimlighetsbedömningar.

Problemlösning

 • Mam  -   Matematiska modeller och hur de kan användas som verktyg när man löser problem i vardags- och yrkeslivet.
 • Mam  -   Hur man identifierar ett matematiskt problem samt metoder och verktyg för att lösa det. Problemlösning med digitala verktyg.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Ny aspekt
Innebörden av och sambanden mellan matematiska begrepp.
Medverkar i att beskriva begrepp och samband.
Beskriver begrepp och samband på ett enkelt sätt.
Beskriver på ett utvecklat sätt begrepp och samband.
Ny aspekt
Problemlösningsförmåga (lämpliga strategier och metoder) av enkla matematiska problem.
Löser enkla matematiska problem. Medverkar i att välja strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär.
Löser enkla matematiska problem. Väljer med viss säkerhet strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär.
Löser enkla matematiska problem. Väljer strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär.
Ny aspekt
Föra matematiska resonemang i samtal och redovisningar.
Medverkar i att föra resonemang.
För enkla resonemang.
För utvecklade resonemang.
Ny aspekt
Rimlighetsbedömning av egna och andras resonemang.
Medverkar i att göra rimlighetsbedömningar.
Gör enkla rimlighetsbedömningar.
Gör utvecklade rimlighetsbedömningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: