Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öga, öra, optik & akustik

Skapad 2019-05-24 13:57 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 6 Fysik Biologi
Hur kommer det sig att ljud i telefonen kan höras direkt, fastän man är långt ifrån varandra? Hur kommer det sig att du sällan kan höra åskan och se blixten samtidigt? Hur snabbt färdas ljud? Är ljud något du kan ta på? Kan du gissa hur snabbt ljuset färdas? Vad tror du att ljus och färgerna vi ser har gemensamt? Flera av dessa frågor kommer vi att hjälpas åt att besvara under området.

Innehåll

Öga, öra, optik och akustik

Åk 6

 

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • din förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.
 • söka, använda samt anpassa information efter syfte och mottagare.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • beskriva och förklara hur örat är uppbyggt och hur delarna i örat samverkar.
 • beskriva och förklara hur ögat är uppbyggt och hur delarna i ögat samverkar.
 • beskriva och förklara vad ljud är för något och hur det transporteras.
 • beskriva och förklara hur man förstärka och dämpa ljud.
 • beskriva och förklara vad ljus är för något och hur det uppkommer.
 • söka information och använda informationen i en presentation.

Innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • örats delar och funktioner.
 • ögats delar och funktioner.
 • ljud.
 • ljus.
 • att söka information och använda det i en presentation. 

Arbetsformer - Du kommer att arbeta ...

 • med aktiviteter i helklass.
 • individuellt.
 • med gruppuppgifter.
 • med att se på film.
 • enligt EPA: enskilt, par, alla tillsammans.
 • med centrala begrepp.
 • undersökningar.

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ....

 • hur du använder begrepp när du beskriver ett fenomen.
 • beskriver och förklarar hur ljudet/ljuset fungerar.

Du kommer ges möjlighet att visa detta genom en presentation som du tillsammans med en klasskamrat ska planera och genomföra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6

Matriser

Fy Bi
Öga, öra, optik och akustik

Har ännu inte uppnått målet ...
E
C
A
Grundläggande kunskaper
Du har grundläggande kunskaper om ljud och ljus.
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om ljud och ljus.
Du har grundläggande kunskaper om ljud och ljus och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp
Du har goda kunskaper om ljud och ljus och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om ljud och ljus och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Föra resonemang
Du kan resonera om ljud och ljus.
Du kan ännu inte resonera om ljud och ljus.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om ljud och ljus kan du relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om ljud och ljus kan du relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ljud och ljus kan du relatera till några fysikaliska samband.
Söka information
Du söker naturvetenskaplig information och resonerar om källornas användbart.
Du har inte sökt information på egen hand.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information
Du kan använda informationen i en presentation.
Du använder inte informationen du sökt i din presentation.
Du använder informationen för att skapa en presentation med viss anpassning till sammanhanget.
Du använder informationen för att skapa en presentation med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du använder informationen för att skapa en presentation med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: