Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektrokemi

Skapad 2019-05-26 15:36 i Britsarvsskolan Falun
Ett arbetsområde om elektrokemi.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vet du att batteriet i din mobiltelefon är en vidareutveckling av de "zombiegrodor" som Galvani upptäckte redan på 1700-talet? Inom det här arbetsområdet kommer du att arbeta med elektrokemi och du kommer att lära dig hur elektrokemi används i vardagen.

Innehåll

 

Kunskapsmål:

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

  • REDOXREAKTIONER: om ämnen som lämnar ifrån sig och ämnen som tar upp elektroner.
  • BATTERIER: redoxreaktioner som ger ström. 
  • ELEKTROLYS: reaktioner som drivs av elektricitet. 

Arbetssätt:

Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du få lära dig om elektrokemi, redoxreaktioner, batterier och elektrolys.

Du kommer att få göra laborationer samt skriva laborationsrapporter.

 

Viktiga begrepp: 

 oxidation, reduktion, oädla metaller, ädla metaller, spänningsserien, galvaniskt element, minuspol, pluspol, elektrolyt, alkaliskt batteri, offeranod elektroder, anod, katod, galvanisering, aluminiumframställning

Bedömning: 

Bedömningen kommer att ske när du laborerar och en bedömning av dina skriftliga laborationsrapporter.

Matriser

Ke
Elektrokemi

Insats krävs
E
C
A
Begrepp, teorier och modeller
Eleven har.. kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ... dessa med ...användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
..grundläggande...ge exempel på och beskriva...viss..
goda...förklara och visa på samband inom..relativt god
mycket goda....förklara och visa på samband inom med något generellt drag...god
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven ...dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
...enkla...
...utvecklade...
...välutvecklade...
Dra slutsats
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då...slutsatser med ...koppling till kemiska modeller och teorier.
...enkla...viss..
..utvecklade..relativt god
välutvecklade...god..
Resonera kring felkällor
Eleven för ….resonemang kring resultatens rimlighet och …. på hur undersökningarna kan förbättras.
….enkla… bidrar till att ge förslag..
..utvecklade...ger förslag..
...välutvecklade..visar på nya tänkbara frågeställningar..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: