Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige under 1800-talet

Skapad 2019-05-26 20:17 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola 6 Historia
Under de sista tre veckorna kommer vi att arbeta med 1800-talet. Vi kommer att prata om de stora sociala och tekniska förändringarna under detta århundrade,t. ex. befolkningsökningen, industrialiseringen, folkskolans införande, tekniska uppfinningar samt demokratins utveckling.

Innehåll

Mål med arbetsområdet:

Du ska kunna redogöra för orsaker till några samhällsförändringar, t.ex. industrialiseringen, folkskolans införande, befolkningsökningen. 

Du ska även kunna jämföra 1800-talet med vår tid och hur 1800-talet har påverkat oss idag.

Viktiga begrepp:

den industriella revolutionen, folkskola, folkrörelser, jordlösa, utvandring, barnhus, fosterhem, riksdag, rösträtt

Hur kommer vi att arbeta?

Läsa texter och samtala kring dessa

Se filmer om 1800-talet

Gruppuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: