Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden och Medeltiden

Skapad 2019-05-26 21:18 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Område med både enskilt arbete och grupparbeten
Grundskola 4 Historia
Vi får lära oss om Vikingatiden och om Medeltiden. Hur människor levde då och var vi kan hitta fornlämningar från den tiden.

Innehåll

Övergripande mål och Ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

Koppla enbart till Lgr 11.

Centralt innehåll - arbetsområde:

Behandlar Vikingatiden ca år 700-1100 e Kr och Medeltiden 1000-1500 e Kr

Arbetssätt - undervisningen:

 

Vi arbetar med ett häfte om Vikingatiden och om Medeltiden

Tittar på film: Resan tillbaka - en färd till Vikingatiden.
                      serien om Odens rike - om asatron.
                      Med Ahmed i medeltiden
                      Medeltiden i Sverige - förändringarnas tid

Vi kommer att avsluta arbetet med Vikingatiden och Medeltiden med en temadag då vi provar att äta mat från den tiden och gör lite olika vikingatida & medeltida pyssel och lekar. 

 

Bedömning och kunskapskrav:

Eleven kan beskriva hur samhället såg ut under vikingatiden och under medeltiden, hur människor livnärde sig och människornas olika levnadsvillkor.

Eleverna kan några ämnesspecifika ord från den här tiden.

Eleven kan skriva en berättelse där denne lever sig in i en karaktär från medeltiden. 

Eleven deltar på något sätt i teateruppsättningen om Medeltiden.

Resultat på det skriftliga provet om vikingatiden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vikingatiden

Bedömningsmatris Vikingatiden

E
C
A
Historiska förhållanden
Du har grundläggade kunskaper om historiska förållanden, skeenden och gestater under Vikingatiden. Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om osaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människos levnadsvillkor och handlingar.
Du har goda kunskaper om historiska förållanden, skeenden och gestater under Vikingatiden. Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om osaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människos levnadsvillkor och handlingar
Du har mycket goda kunskaper om historiska förållanden, skeenden och gestater under Vikingatiden. Du visar det genom att föra väluvecklade och väl underbyggda resonemang om osaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människos levnadsvillkor och handlingar
Spår av historien
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Ämnesspecifika ord
Du är förtrogen med några ämnesspecifika ord från den här tiden, som t ex Runsten, Birka, asatro, eldborr, plundringståg, handelsplats, offer, blot,
Du är förtrogen med ett flertal ämnesspecifika ord från den här tiden, som t ex Runsten, Birka, asatro, eldborr, plundringståg, handelsplats, offer, blot,
Du är förtrogen med de flesta ämnesspecifika ord från den här tiden, som t ex Runsten, Birka, asatro, eldborr, plundringståg, handelsplats, offer, blot,

Hi
Medeltiden

Inte än
Behärskar ämnet grundläggande
Behärskar ämnet
Ståndsamhället
Du har ännu inte visat kunskaper om det medeltida ståndsamhället. Du har ännu inte visat kunskaper om hur människor levde i de olika stånden.
Du visar kunskaper om det medeltida ståndsamhället. Du visar kunskaper om hur människor levde i de olika stånden.
Du visar goda kunskaper om det medeltida ståndsamhället. Du visar goda kunskaper om hur människor levde i de olika stånden.
Hansan
Du kan ännu inte förklara vad Hansan var och vilken betydelse den hade
Du kan förklara vad Hansan var och vilken betydelse den hade
Du väl förklara vad Hansan var och vilken betydelse den hade
Nordens kristnande
Du kan ännu inte redogöra för hur Norden kristnades.
Du kan redogöra för hur Norden kristnades.
Du kan väl redogöra för hur Norden kristnades.
Totalt
Du har inte visat tillräckliga kunskaper om Medeltiden
Du har visa tillräckliga kunskaper om Medeltiden. Du har visat detta på olika sätt genom din berättelse, teatern och olika praktiska uppgifter.
Du har visat goda kunskaper om Medeltiden. Du har visat detta på olika sätt genom din berättelse, teatern och olika praktiska uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: