Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd - Symaskinskörkort.

Skapad 2019-05-26 23:19 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Slöjd
.

Innehåll

Syfte och Centralt innehåll årskurs 1-3

Konkreta mål

Eleven ska kunna:
utvalda slöjdord som: symaskin, fotpedal, övertråd, undertråd och knappnål.

använda symaskinen genom att:

 • ta fram och koppla symaskinen.

 • trä symaskinen med övertråd och undertråd.

 • kunna sy efter ritade linjer.

Undervisning

Träna utvalda slöjdord. Ta symaskinskörkort utifrån stencilen "Körkort på symaskin".

Redovisning

Bedömning sker genom arbetsinsats och färdigt resultat. Bedömning sker även av förmågan att hantera symaskinen och förmågan att kunna följa instruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Avprickningsschema

Kan med hjälp
Kan med lite hjälp
Kan helt självständigt
Utvalda slöjdord
Ta fram och koppla symaskinen
Trä övertråden
Trä undertråden
Sy efter ritade linjer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: